สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมกำกับติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดบึงกาฬรายงานผลการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายเทศสงกรานต์ ปี 65 วันแรก (11 เม.ย. 65) คำสั่งจังหวัด ที่ 892/2565 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม) การเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนร่วมเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา ณ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทราย ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนรับฟังข้อเสนอแนะประชาชน ในพื้นที่อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล
Tab News Sub Department2
image
image
image
image

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image