ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล
image
วันนี้ 10 มี.ค. เวลา 10.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยมีนายธีระพล ขุนพานเพลิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดบึงกาฬ ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรมาใช้บริการกว่า 400 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองเข็ง บ้านพรนิยม ม.9 ต.หนองเข็ง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  
ชมข้อมูล
image
ชมข้อมูล
Tab News Sub Department2
image
image
image
image

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image