คู่มือระบบ Thai Stop Covid Plus

    แอพพลิเคชัน Thai Stop Covid Plus จัดทำโดยกรมอนามัย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 ของกรมอนามัย และจัดเก็บข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สำหรับสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ และประชาชน และเป็นศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสถานประกอบการ และสุขอนามัยประชาชน ในการยกระดับการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19

เว็บไซต์ลงทะเบียน THAI STOP COVID PLUS  : https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/signup_agreement.php

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
คู่มือระบบ THAI STOP COVID PLUS |


คะแนนโหวต :