ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประกวดข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดีเด่น

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงสีกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือศูนย์ข้าวชุมชนที่จดทะเบียน ประกวดข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

ในประเภทที่ 2 โรงสีกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ซึ่งมีกำลังการผลิตไม่เกิน 60 ตัน/วัน

โดยสามารถกรอกและยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ภายใน 4 กุมภาพันธ์ 2565


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกวดข้าวบรรจุถุงคุณภาพดี.pdf |


คะแนนโหวต :