มาตรการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้าในจังหวัดบึงกาฬ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :