ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
CCF_000124.pdf |


คะแนนโหวต :