สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ประกาศผลคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :