บึงกาฬออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวให้บริการปชชในพื้นที่ห่างไกล

วันที่ 17 มี.ค. เวลา 09.30 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว.ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 นำแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสถานบริการสาธารณสุข ตรวจรักษาโรคทั่วไปให้คำแนะนำปัญหาด้านการดูแลสุขภาพ และตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

นายแพทย์ภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  กล่าวว่า ในนามของหัวหน้าชุดหน่วยแพทย์ พอ.สว. การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ในวันนี้ เป็นการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ห่างไกลสถานบริการสาธารณสุข ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บริการทันตกรรม และการแพทย์แผนไทย การเข้าถึงบริการสาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่บ้านวังยาวและหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อมีการเจ็บป่วย จะเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสิงห์ และโรงพยาบาลศรีวิไล ตามลำดับ ปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่ของประชาชนพบว่าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไข้หวัด โรคเบาหวาน โรคกระเพาะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นต้น ซึ่งการออกปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนสนใจเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจำนวน 54 ราย แบ่งเป็นทันตกรรม 21 ราย แพทย์แผนไทย 19 ราย รวมรับบริการ 93 ราย ซึ่งขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 12 ราย ประชาชนทุกคน มีความซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระเมตตาให้ปวงประชามีสุขภาพดี ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร โดยทรงจัดให้มีหน่วยแพทย์ ไปบำบัดความทุกข์จากโรคภัยและดูแลสุขภาพของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 เป็นต้นมา ..
 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :