คำสั่งจังหวัด ที่ 892/2565 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม)

 


image รูปภาพ
คำสั่งจังหวัด ที่ 892/2565 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม)

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งจังหวัดเมษา65 มาตรการโควิด-19.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar