ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง เขตเลือกตั้งที่ 6 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar