มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม) คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3981/2564

 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :