มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ คำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ 3455/2564 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :