ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 (งวดที่ 19)

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar