ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (งวดที่ 10)

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :