ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :