มท.3 ลงพื้นที่สวนข้าวโพด บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำ และผลผลิตล้นตลาด

วันนี้ (27 มี.ค. 64) ดร.ทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) และคณะ ลงพื้นที่ บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำและผลผลิตล้นตลาด โดยมี นางแว่นฟ้า  ทองศรี นายก.อบจ.บึงกาฬ นายธาตรี  บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ชาวบ้านนาโนน ให้การต้อนรับ 

ดร.ทรงศักดิ์  ทองศรี รมช.มหาดไทย กล่าวว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่พบปะกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำและผลผลิตล้นตลาด ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยดูแลประชาชนตามโครงการขับเคลื่อนไทย ไปด้วยกัน ซึ่งผมได้รับมอบหมายให้ดูและ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนครและที่นี่จังหวัดบึงกาฬ จากการสอบถามแล้วพบว่าราคาข้าวโพดตกต่ำเนื่องจากปริมาณผลผลิตมากเกินความต้องการซึ่งเกิดจากการขาดการรวมกลุ่มวางแผนในการผลิตของเกษตรผู้ปลูกข้าวโพด ทำให้ผลิตผลออกพร้อมกันมากเกินไป ภาครัฐจึงต้องเข้าช่วยเหลือในการหาตลาดเพื่อระบายผลผลิต วันนี้ผมก็ได้ช่วยเหลือในการซื้อข้าวโพดเพื่อนำไปขายต่อซึ่งเงินที่ได้ก็จะนำไปบริจาคให้โรงพยาบาลอีกต่อหนึ่งเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาเบื้องต้น และในระยะยาวนั้นต้องวางแผนการปลูกไม่ให้ผลผลิตออกพร้อมกันมากเกินไปและนำเอาการท่องเที่ยวเข้ามา ถ้าสามารถให้สวนข้าวโพดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มาลองหักข้าวโพดเอง ถ่ายรูปทุ่งข้าวโพดที่สวยงาม ให้มีส่วนร่วมในการดูแลข้าวโพด ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้และระบายผลผลิตได้อีกทางหนึ่งได้

ด้านเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดให้ข้อมูลว่าช่วง 2-3 วันนี้ ข้าวโพดจะออกพร้อมกันประมาณ 5 ตัน ยังไม่มีตลาดในการระบาย ราคาก็ตกต่ำอยู่ที่ ก.ก. ละ 4 บาท เท่านั้น ซึ่งเป็นการขายขาดทุน หากผู้ใดต้องการซื้อข้าวโพดที่ ปลูกอยู่ริมแม่น้ำโขงทำให้มีรสหวาน อร่อย ในราคา ก.ก.ละ 5 บาท แพ็ค 10 ก.ก. ต่อถุง 50 บาท เท่านั้นช่วยเหลือเกษตรกรก็สามารถติดต่อซื้อได้ที่ พ่อทูน บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ หมายเลขโทรศัพท์ 086-229-0480 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar