ป.ป.ช. จ.บึงกาฬ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) จำนวน 1 อัตรา

📣 ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. จ.บึงกาฬ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน)

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ อัตราวุฒิ ปวส. (รายละเอียดสาขาตามประกาศ) จำนวน 1 อัตรา

🟣 ระหว่างวันที่ 14 - 22 ก.พ. 65 เวลาราชการ

สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ รายละเอียดตามประกาศ

ทั้งนี้ หากประสงค์ที่จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 0-4249-1110 ในวันและเวลาราชการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัคร |
แบบฟอร์มใบสมัคร |


คะแนนโหวต :